Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Eğitimi

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n
Introduction To Programming (50 Saat)\r\n
  \r\n
 • Introduction to Programming and .NET
 • \r\n

 • Microsoft Visual Studio 2013 Interface
 • \r\n

 • Algorithm
 • \r\n

 • .NET
 • \r\n

 • Variables and Data Types
 • \r\n

 • Errors and Error Handling
 • \r\n

 • Decision Structures and Operators
 • \r\n

 • Loop
 • \r\n

 • Array
 • \r\n

 • Methods
 • \r\n

 • String, Math, DateTime Methods
 • \r\n

 • Object Oriented Programming
 • \r\n

 • Programming in C#
 • \r\n

\r\nDatabase Programming (20Saat)\r\n

  \r\n
 • Introduction to Database
 • \r\n

 • Designing a Database and Normalization
 • \r\n

 • Introduction to SQL Server 2014 and its Toolset
 • \r\n

 • Working with Data Types
 • \r\n

 • Designing and Implementing Tables
 • \r\n

 • Ensuring Data Integrity through Constraints
 • \r\n

 • Implementing Table Structures in SQL Server 2014
 • \r\n

 • Designing and Implementing Views
 • \r\n

 • Designing and Implementing Stored Procedures
 • \r\n

 • Designing and Implementing User-Defined Functions
 • \r\n

 • Creating Highly Concurrent SQL Server 2014 Applications
 • \r\n

 • Handling Errors in T-SQL Code
 • \r\n

 • ADO.NET
 • \r\n

 • Querying and Manipulating Data Using Entity Framework
 • \r\n

\r\nWeb Programming – Programming in HTML 5 with Javascript and CSS3 (10Saat)\r\n

  \r\n
 • Overview of HTML and CSS
 • \r\n

 • Creating and Styling HTML5 Pages
 • \r\n

 • Introduction to JavaScript
 • \r\n

 • Creating Forms to Collect Data and Validate User Input
 • \r\n

 • Communicating with a Remote Data Source
 • \r\n

 • Styling HTML5 by Using CSS3
 • \r\n

 • Creating Objects and Methods by Using JavaScript
 • \r\n

 • Creating Interactive Pages using HTML5 APIs
 • \r\n

 • Implementing an Adaptive User Interface
 • \r\n

 • Creating Advanced Graphics
 • \r\n

 • Animating the User Interface
 • \r\n

 • Creating a Web Worker Process
 • \r\n

\r\n

Web Programming – Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications (50 Saat)\r\n
  \r\n
 • Develop MVC Models
 • \r\n

 • Develop MVC Controllers
 • \r\n

 • Develop MVC Views
 • \r\n

 • Optimize the Design of a Web Application for Discoverability by Search Engines
 • \r\n

 • Write Server-side Code for Web Forms
 • \r\n

 • Optimize Data Management for Web Forms
 • \r\n

 • Ensure Quality by Debugging, Unit Testing and Refactoring
 • \r\n

 • Secure a Web application
 • \r\n

 • Apply Master Pages and CSS for a Consistent Application UI
 • \r\n

 • Develop Client-side Scripts and Services for a Responsive, Rich and Interactive UI
 • \r\n

 • Implement Advanced AJAX in a Web Application
 • \r\n

 • Deploy a Web Application
 • \r\n

\r\nMobile Programming (20 Saat)\r\n

  \r\n
 • Overview of Service and Cloud Technologies
 • \r\n

 • Creating and Consuming ASP.NET Web API Services
 • \r\n

 • Extending and Securing ASP.NET Web API Services
 • \r\n

 • Creating WCF Services
 • \r\n

 • Designing and Extending WCF Services
 • \r\n

 • Implementing Security in WCF Services
 • \r\n

 • Windows Azure Service Bus
 • \r\n

 • Hosting Services
 • \r\n

 • Deploying Services
 • \r\n

 • Windows Azure Storage
 • \r\n

 • Windows Phone 8 Development
 • \r\n

 • Mobile Controls and Layouts
 • \r\n

 • Push Notification
 • \r\n

\r\nBitirme Projesi (2 Ay)\r\n\r\n

150 saatlik eğitimin sonunda yer alan ve 2 ay süren bitirme projesi ile içerikteki tüm konuların pekiştirilmesi sağlanır. Aynı zamanda tüm içeriğin uygulanmasını gerektiren üst düzey bir gerçek hayat senaryosunu olan bu proje sayesinde sektöre hazır hale gelmeniz hedeflenir.

 

\r\n